منو های اصلی
Skip to Content

ارتقاء دکتر رؤیا امجدی فرد به مرتبه علمي دانشياري

سرکار خانم دكتر رؤیا امجدی فرد

عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر

بدينوسيله ارتقاء به مرتبه  علمي دانشياري را به شما تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون شما را در كسب علم و دانش از خداوند متعال آرزومندیم .