منو های اصلی
Skip to Content

انتخاب آقای دکتر شنبه‌زاده به عنوان پژوهشگر برتر در زمینه طرح‌های برون دانشگاهی دانشگاه خوارزمی در سال 1396

آقای دکتر جمشید شنبه‌زاده (استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر)  بمناسبت هفته پژوهش  به عنوان پژوهشگربرگزیده در زمینه طرح‌های برون دانشگاهی دانشکده فنی و مهندسی در سال 1396 برگزیده شدند.دکتر شنبه‌زاده درمراسمی  که در روز سه شنبه 28 آذر ماه برگزارشد، مورد تجلیل وتقدیر قرار گرفتند.

بدون شک شایستگی های علمی ودستاوردهای پژوهشی آقای دکتر شنبه‌زاده موجب افتخار وسربلندی مدیریت دانشکده فنی و مهندسی و اعضاء هیئت علمی آن است.