منو های اصلی
Skip to Content

انتخاب دو تن از اساتید دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی در سال 1395

آقایان دکتر ابوالفضل میرزازاده (دانشیار گروه مهندسی صنایع) و دکتر غلامرضا اسداله فردی (دانشیارگروه مهندسی عمران) بمناسبت هفته پژوهش  به عنوان پژوهشگربرتر دانشکده فنی و مهندسی در سال 1395 برگزیده شدند. این همکاران درمراسمی  که در روز یکشنبه 28 آذر ماه برگزارشد، مورد تجلیل وتقدیر قرار گرفتند.

بدون شک شایستگی های علمی ودستاوردهای پژوهشی آقای دکتر میرزازاده و آقای دکتر فردی موجب افتخار وسربلندی مدیریت دانشکده فنی و مهندسی و اعضاء هیئت علمی آن است.