منو های اصلی
Skip to Content

انتخاب دو تن از اساتید دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی در سال 1396

آقایان دکتر غلامرضا نوری (استادیار گروه مهندسی عمران) و دکتر مهدی زمانیان (دانشیارگروه مهندسی مکانیک) بمناسبت هفته پژوهش  به عنوان پژوهشگربرتر دانشکده فنی و مهندسی در سال 1396 برگزیده شدند. این همکاران درمراسمی  که در روز سه شنبه 28 آذر ماه برگزارشد، مورد تجلیل وتقدیر قرار گرفتند.

بدون شک شایستگی های علمی ودستاوردهای پژوهشی آقای دکتر نوری و آقای دکتر زمانیان موجب افتخار وسربلندی مدیریت دانشکده فنی و مهندسی و اعضاء هیئت علمی آن است.