منو های اصلی
Skip to Content

انتخاب دکتر بهمن نادری به عنوان یک درصد دانشمند برتر

جناب آقای دکتر نادری

اکنون که به لطف خداوند متعال و در سايه تلاش‌های ارزشمند علمی بر اساس مستندات پايگاه ESI نام جنابعالی در فهرست يک درصد اول دانشمندان برتر جهان قرار گرفته است، ضمن تبريک اين موفقيت ارزشمند، از زحمات و تلاش‌های صادقانه و مؤثر جنابعالی قدردانی نموده، برايتان موفقيت و سربلندی آرزومندیم.