منو های اصلی
Skip to Content

انتصاب دکتر سبحان اللهی به عنوان رئیس دانشگاه خوارزمی

استاد گرامی  جناب آقاي دكتر محمد علی سبحان اللهی

رياست محترم دانشگاه خوارزمی

انتصاب شایسته‌ی حضرتعالی را به عنوان ریاست دانشگاه خوارزمی که بیانگر تعهد،کارآمدی، لیاقت و شایستگی‌های بر جسته شما در صحنه‌های خدمت به نظام و میهن اسلامی است، را به شما و خانواده عظیم دانشگاه صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم. مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، موجبات ارتقاء این مجموعه عظیم را فراهم خواهد نمود. از در گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی و تحقق اهداف بزرگ دانشگاه خوارزمی مسالت داریم.

 

اساتید و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی