منو های اصلی
Skip to Content

انتصاب رابط فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی

جناب آقای دکتر مجتبی مهرآیین

 انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان رابط فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی را تبریک عرض می نماییم. امید است در پرتو الطاف حضرت حق، بیش از پیش موفق و پیروز باشید.