منو های اصلی
Skip to Content

برنامه مصاحبه دانشجویان دکترا مهندسی عمران ورودی 1396 در تاریخ 1396/04/15

جهت مشاهده فایل اسامی دکتری مهندسی عمران از این قسمت مشاهده

فرمایید

مکان مصاحبه: تهران- بین خیابان انقلاب و سمیه -انتهای خیابان خاقانی - جنب

بانک تجارت- ساختمان دانشگاه خوارزمی - طبقه دوم - دانشکده فنی و مهندسی