منو های اصلی
Skip to Content

بورس تحصیلی کشور مجارستان

بر اساس اقدامات و تلاش های بعمل آمده و همچنین پیرو مذاکرات انجام شده، بنیاد بورس دول مجارستان با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 2018-2017 موافقت به عمل آمده است. دستور العمل و فرم را جهت تکمیل و ارسال در ذیل ملاحظه فرمایید.

1- دستورالعمل

2- فرم

لینک سایت 

لینک سایت دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم