منو های اصلی
Skip to Content

تاليف کتاب سازه هاي فولادي، طراحي به روشهاي تنش مجاز و حالت حدي

تاليف کتاب سازه هاي فولادي، طراحي به روشهاي تنش مجاز و حالت حدي

مولفان:  دكتر ابوالحسن وفايي  و دكتر جعفر كيواني

 با ويژگي هاي ممتازي به همت انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف منتشر شده است.

 دكتر وفايي استاد دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه هاي ايالتي واشنگتن، آريزونا و هوستون امريكا و نيز چهره ی ماندگار كشور در رشته ی مهندسي عمران است.

 اين كتاب با تكيه بر تجربه ی طولاني مؤلفان در تدريس درس طراحي سازه هاي فولادي، با زبان سليس و روان و با رعايت دقيق اصول نگارش و ويرايش متون فارسي نوشته شده است.

مخاطب اين كتاب هم دانشجويان دوره ی كارشناسي عمران و هم مهندسان شاغل در دفاتر فني و مهندسان مشاور هستند.

تجربه ی مؤلفان بر اين اصل استوار است كه دانشجويان زماني مي توانند ويژگي هاي دو روش طراحي تنش مجاز و حالت حدي را به خوبي فرا گيرند كه در حل مسائل، هر دو روش را يكجا به كار گيرند، بنابراین، در اين كتاب در هر فصل همگام با تدريس دو روش طراحي، تمامی مثالها به هر دو روش حل شده است، به طوري كه دانشجو مي تواند مرحله به مرحله مباني و اصول هر دو روش طراحي را فرا گيرد و نتايج دو روش را با هم مقايسه كند و با مزاياي هر دو روش آشنا شود.