نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جزوه ها،پروژه ها و پايان نامه ها/عمران/دكتر جعفر كيواني

جعفر کیوانی

دانشیار گروه عمران دانشگاه خوارزمی

آدرس پست الکترونیک: Jkeyvani@khu.ac.ir

شماره تماس: 982634550573+
                    982188826502+

                

 

 

•    شرح حال علمی (رزومه)

•    شرح حال علمی (رزومه بین المللی)

•    برنامه هفتگی نیمسال جاری

•    ساعت های حضور در دانشکده:

کرج: شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 8 الی 16

تهران: یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 8 الی 16

•    ساعت های مراجعه دانشجویان کارشناسی تحت راهنمایی:

•    ساعت های مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمایی:

 


 

فایل های قابل دسترس  اینجانب در شبکه داخلی دانشکده:

 

جزوه اخلاق مهندسی

 

 


 

پروژه های درس پایداری: