منو های اصلی
Skip to Content

جلسه ی تودیع و معارفه ی رؤسای پیشین و فعلی دانشکده ی فنی و مهندسی برگزار شد

درود و بدرود

جلسه تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید دانشکده ی فنی و مهندسی باحضور رئیس، معاون آموزشی، چندتن از مدیران دانشگاه و اعضای محترم هیات علمی این دانشکده روز دوشنبه ۲۵ بهمن در حوزه ی ریاست دانشگاه در کرج برگزار شد.

 دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه از اهمیت رشد و بالندگی و ارتقای رنگینگ دانشگاه و نقش مهم و تعیین کننده ی دانشکده ی فنی و مهندسی و توقعی که از آن می رود سخن گفت

ایشان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر شنبه زاده در دوران تصدی ریاست دانشکده، از آقای دکتر معصومی، خواستار تحولی بایسته و ایجاد فضایی صمیمانه تر و پویاتر در این دانشکده شد.