منو های اصلی
Skip to Content

دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش 1395 دانشکده برتر شد.

بار دیگر لطف خدای رحمان شامل حال ما شد و باز تلاش ها و کوشش های اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی به ثمر نشست و برگ زرین دیگری بر دفتر پر حجم و وزین افتخارات این دانشکده افزوده شد.

باری، کسب مقام دانشکده برتر در هفته پژوهش 1395 توسط اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی، گویای روح علمی و پژوهشی حاکم بر این دانشکده می‌باشد

آرزو می کنیم و حتم داریم که به دست آوردن چنین جایگاهی، باعث خواهد شد تا زحمات و تلاش اساتید و کارکنان هر چه بیشتر در این دانشکده حاکم شود.

ضمن عرض خسته نباشید و عرض تبریک به خانوادهء بزرگ دانشکده فنی و مهندسی، کسب مقام برتر را به همه اساتید، کارکنان و دانشجویان تبریک عرض می نمائیم.