منو های اصلی
Skip to Content

دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند

 

سرعت تغییر وتحولات علمی وفنی از ویژگیهای بارز عصر حاضر است . امروزه بشر به طور مداوم با نوآوری ها و فناوریهای نوین مواجه می شود وبه فراخور نیاز خود از آنها در زمینه های مختلف برای بهبود امور استفاده می كند. یكی از فناوریهای نوین كه در دهه های اخیر در حوزه حمل و نقل كاربرد گسترده ای پیدا كرده است ، سیستمهای حمل ونقل هوشمند (ITS) است كه تحولات شگرفی را در زمینه بهبود عملكرد ، كارایی ، بهره وری و ایمنی حمل ونقل به دنبال داشته است. در كشور ایران نیز در دهه های اخیر كاربرد سیستمهای هوشمند در حمل ونقل شهری و بین شهری توسعه چشمگیری پیدا كرده است ولی علی رغم همه تلاشهای انجام شده در سال های
گذشته، تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

كشورها در اجرای طرحهای ) ITS ( ،شناسایی و معرفی سامانه های هوشمند برای حمل ونقل شهری و برون شهری ضروری است .در این راستا برگزاری همایش دوسالانه سیستمهای حمل ونقل هوشمند در برنامه های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای پیش بینی شده است و دبیرخانه دائمی آن در مركز مدیریت راههای كشورتشكیل شده است. پس از برگزاری اولین همایش در سال 1393 كه با استقبال كم نظیر جامعه ی دانشگاهی ، متخصصین ITS ، شركتهای مشاوره ای و پیمانكاری فعال در حوزه حمل ونقل هوشمند و دستگاهای اجرایی ذیربط مواجه شد ، دومین همایش سیستمهای حمل ونقل هوشمند درتاریخ 20 - 19 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود. انتظار می رود با برگزاری همایش امكان شناسایی و بكارگیری جدیدترین فناوریهای حمل ونقل هوشمند متناسب با شرایط اقتصادی و فنی كشور فراهم شود ، توان علمی و تخصصی دانشگاهها ،مراكز علمی و پژوهشی و متخصصین داخلی در خدمت ارتقاء وضعیت سیستمهای حمل ونقل هوشمند قرار گیرد و زمینه مشاركت و همكاری بخشهای دولتی و خصوصی در تهیه و اجرای طرحهای حمل ونقل هوشمند بیش از پیش میسر گردد.

لینک سایت دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند