منو های اصلی
Skip to Content

فرم ها و مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان ورودی مهر ماه سال تحصیلی 97-1396 مقاطع دکتری ناپیوسته و كارشناسی ارشد

فرم ها و مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان ورودی مهر ماه سال تحصیلی 97-1396 مقاطع دکتری ناپیوسته و كارشناسی ارشد

پذیرفته شده در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

 

 

 با سلام و عرض تبریك به مناسبت پذیرش در آزمون سراسری سال تحصیلی 97-1396 خواهشمند است به نكات ذیل توجه فرمائید:

 

 

 نکات قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی مقطع كارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96

١- پذیرفته شدگانی كه از سهمیه فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع كارشناسی استفاده كرده اند لازم است فرم شماره ١٣ را تكمیل و پس از تایید توسط دانشگاه مقطع كارشناسی به همراه سایر مدارك در زمان ثبت نام تحویل دهند. این فرم حتماً‌ بایدتوسط دانشگاه مقطع كارشناسی تایید و شماره شده باشد (جهت دریافت فرم شماره ١٣ اینجا كلیك کنید).

٢پذیرفته شدگانی كه به دلیلی قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسی (لیسانس) نیستند، لازم است فرم شماره ١٤ (فرم معدل) را تكمیل و پس از تایید توسط دانشگاه مقطع كارشناسی به همراه سایر مدارك در زمان ثبت نام تحویل دهند. این فرم حتماً‌ باید توسط دانشگاه مقطع كارشناسی تایید و شماره شده باشد  (جهت دریافت فرم شماره ١٤ اینجا  كلیك کنید).

٣پذیرفته شدگانی كه تا تاریخ 96/06/31 فارغ التحصیل می‌شوند باید علاوه بر فرم شماره ١٤ فرم شماره ١٥ را نیز تكمیل و تحویل دهند (جهت دریافت فرم شماره ١٥ اینجا  كلیك کنید).

٤- تمامی پذیرفته شدگان باید فرم شماره ١٦ (برگ تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشور) را تكمیل و به همراه سایر مدارك تحویل دهند. (جهت دریافت فرم شماره ١٦ اینجا كلیك کنید)

٥- جهت دریافت آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته اینجا کلیک کنید.

 

 نکات قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی مقطع دکتری ناپیوسته سال تحصیلی 97-96

١- پذيرفته شدگاني كه به دلايلی قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسی ارشد (فوق ليسانس) نیستند لازم است فرم (الف) را تكميل و پس از تاييد توسط دانشگاه مقطع كارشناسی ارشد به همراه ساير مدارك در زمان ثبت نام تحويل دهند. اين فرم حتماً‌ بايد توسط دانشگاه مقطع كارشناسی ارشد تاييد و شماره شده باشد. (جهت دریافت فرم  (الف) اینجا  كلیك کنید)

٢- پذيرفته شدگانی كه تا تاريخ 96/06/31 فارغ التحصيل می شوند لازم است علاوه بر فرم (الف) فرم د را نيز تكميل و تحويل دهند. (جهت دریافت فرم (د) اینجا  كلیك کنید)

٣- تمامی پذيرفته شدگان بايد فرم (ه) (برگ تقاضانامه براي بهره مندي از مزايای آموزش رايگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی كشور) را تكميل و به همراه ساير مدارك تحويل دهند. (جهت دریافت فرم (ه) اینجا كلیك کنید)

٤- جهت دریافت آیین نامه دوره دکتری ناپیوسته اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نقشه راهنمای دانشگاه اینجا کلیلک کنید.

سایت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

1396/06/21