نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

كاركنان

اسامی کارکنان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
1
وجیهه السادات ذکریا
رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
2
حسین رستمی
گروه صنایع کرج
3
روح ­اله سعادتی
آزمایشگاه عمران کرج
4
هیوا سلکی
سایت رایانه کرج
5
جواد بختیاری
آزمایشگاه عمران کرج
6
مصطفی شیخ ­حسنی
کارگاه ابزار ماشینی کرج
7
رقیه کیارستمی
دفتر دانشکده تهران
8
مریم غفاری
دفتر دانشکده کرج
9
مهشید سجادی
کاربر سیستم گلستان