منو های اصلی
Skip to Content

مراحل ثبت درخواست ارسال مدارك تحصيلي در سيستم گلستان

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به منظور رفاه حال دانشجويان تمامي مقاطع تحصيلي از اول شهريور ماه، گواهي هاي موقت صادر شده را صرفاً از طريق پست پيشتاز ارسال كرده و هيچگونه نيازي به حضور دانشجويان در اداره دانش آموختگان جهت انجام مراحل فارغ التحصيلي نخواهد بود. ضمنا كليه كسري مدارك در حين فرايند فارغ التحصيلي نيز از طريق سيستم گلستان به كاربر دانشكده و يا دانشجو اطلاع داده خواهد شد.

 مراحل ثبت درخواست ارسال مدارك تحصيلي در سيستم گلستان