مراسم برگزاری هفته پژوهش سال 1394 دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دوشنبه 30 آذر ماه 1394 در سالن شماره 1 علوم ساعت 30/13 برنامه های هفته پژوهش را برگزار می کند اهم برنامه ها به قرار زیر می باشد

 

  • تجلیل از دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
  •  
  • تجلیل از انجمن‌های برگزیده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
  •  
  • تجلیل از تیم های برگزیده شده در مسابقات کشوری   
    عکس های مراسم

http://eng.khu.ac.ir/documents/10193/201201/pedram.png?t=1449772434336