منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه استفاده از فرصت مطالعاتی

اطلاعیه

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دوره دکتری می رساند معاونت پژوهش و فناوری در نظر دارد نشستی با همکاری معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیریت روابط بین الملل دانشگاه در خصوص نحوه استفاده از فرصت مطالعاتی طبق جدول زیر در تهران برگزار نماید:

ردیف

دانشکده

تاریخ

ساعت

مکان

1

اقتصاد

یکشنبه 21/8/96

12:30 الی 13:30

تهران: سالن

2

حقوق

 

 

ابوریحان

3

امور مالی

 

 

 

4

مدیریت و حسابداری

 

 

 

5

هنر و معماری

 

 

 

6

تربیت بدنی

 

 

 

7

ادبیات و علوم انسانی

 

 

 

8

ادبیات و زبان ها

 

 

 

9

روان شناسی و علوم تربیتی

 

 

 

10

علوم جغرافیا

 

 

 

 

ردیف

دانشکده

تاریخ

ساعت

مکان

1

شیمی

یکشنبه 5/9/96

12:30 الی 13:30

تهران: سالن

2

علوم زمین

 

 

دانشکده علوم زمین

3

علوم زیستی

 

 

 

4

فیزیک

 

 

 

5

علوم ریاضی

 

 

 

6

فنی و مهندسی