پاداش به مقالات برتر دانشجویان

به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند با تصویب هيات ریيسه محترم دانشگاه، مقرر گردید به مقالات دانشجویان تحصيلات تكميلی كه در مجلات معتبر و با آدرس دانشگاه خوارزمی چاپ شده اند، پاداش پرداخت شود. به هر مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی یا ISC معادل یک ميليون ریال و هر مقاله چاپ شده در مجلات (ISI) تا 1/5 ميليون ریال پرداخت خواهد شد. پاداش تنها به مقالات چاپ شده براي مجلات خارجی از سال 2015 و پس از آن و مجلات داخلی از دي ماه 1393 و پس از آن پرداخت می شود. به مقالات پذیرش شده پاداش داده نمی شود. دانشجویان محترم می توانند با تكميل فرم پيوست ، درخواست خود را ارسال فرمایند