منو های اصلی
Skip to Content

پژوهشگر برتر استان البرز در شاخه فنی و مهندسی

انتخاب آقای دکتر علی معصومی

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان پژوهشگر برتر استانی در شاخه فنی و مهندسی که نشان از شایستگی‌های شما داشته و برگ زرین دیگری بر افتخارات دانشکده فنی و مهندسی و دانشگاه خوارزمی می باشد، تبریک عرض نموده و برای شما سلامتی و موفقیت روزافزون آرزومند هستیم.