نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشي مهندسي عمران/اساتيد گروه

 

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

امیر

حمیدی

دکتری تخصصی

عمران، خاک و پی

دانشیار

علی

معصومی

دکتری تخصصی

عمران، سازه

دانشیار

غلامرضا

اسداله فردی

دکتری تخصصی

عمران، محیط زیست

دانشیار

علی

قنبری

دکتری تخصصی

عمران، خاک و پی

استاد

علی

فرهادی

دکتری تخصصی

عمران، خاک و پی

بازنشسته

جعفر

کیوانی

دکتری تخصصی

عمران، سازه

دانشیار

پیمان

همامی

دکتری تخصصی

عمران، سازه

استادیار

 

 

 

 

 

 

محسن

شهروزی

دکتری تخصصی

عمران، زلزله

استادیار

هادی

شهیر

دکتری تخصصی

عمران، خاک و پی

استادیار

 

 

 

 

 

افشین

مشکوة الدینی

دکتری تخصصی

عمران، زلزله

استادیار

غلامرضا

نوری

دکتری تخصصی

عمران،زلزله

استادیار

بهروز

شیر گیر

دکتری تخصصی

عمران، راه و ترابری

استادیار

محمد

دلنواز

دکتری تخصصی

عمران، محیط زیست

استادیار

نیما

حیدر­زاده

دکتری تخصصی

عمران، محیط زیست

استادیار

غلامحسین

توکلی مهر جردی

دکتری تخصصی

عمران، خاک وپی

استادیار

مجتبی

مهرآیین

دکتری تخصصی

عمران، سازه‌ های هیدرولیکی

استادیار

محسن

فلاح زواره

دکتری تخصصی

عمران، راه و ترابری

استادیار

علی

کاتبی

دکتری تخصصی

عمران، مهندسی و مدیریت ساخت

استادیار

 

سید حسین

حسینی لواسانی

دکتری تخصصی

عمران، سازه

استادیار