معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

 

  • دکتر ابوالفضل میرزازاده
  • مرتبه علمی: استاد
  • مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع از امیر کبیر
  • شماره تماس:
  • 9826-34511001  9821-88830891 
  • رزومه علمی
  • رزومه بین المللی
  • پست الکترونیک: a.mirzazadeh@aut.ac.ir