ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مصطفی ابوئی اردکان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
2
دکتر علی اکبر احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
3
علیرضا ارشدی خمسه
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
4
غلامرضا اسداله فردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
5
دکتر مصطفی اسماعیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
6
نصرتعلی اشرفی پیامن
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
7
سیدامیر اصغری توچائی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
8
دکتر جواد اکبردوست
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
9
سید شهاب امامزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
10
رویا امجدی فرد
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
11
الهام امینی بروجنی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
12
حمیدرضا ایزدبخش
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
13
دکتر محمدرضا بینش مروستی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
14
میرمحسن پدرام
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
15
سیدحمیدرضا پسندیده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
16
حامی تورجی زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
17
غلامحسین توکلی مهرجردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
18
یونس جاوید
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
19
زهرا جلالیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
20
ایمان چیت ساز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
21
دکتر سیدحسین حسینی لواسانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
22
دکتر سیدعلی اصغر حسینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
23
امیر حمیدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
24
نیما حیدرزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
25
حامد داوری اردکانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
26
محمد دلنواز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
27
آقای مهدی زمانیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
28
محمدعلی سبحان اللـهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
29
محمد وحید سبط
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
30
محمدرضا سهیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
31
صالح شریف طهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
32
دکتر حسن شکراللهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
33
بهزاد شمالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
34
دکتر جمشید شنبه زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
35
محسن شهروزی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
36
هادی شهیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
37
بهروز شیرگیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
38
هادی صبوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
39
مریم عاملی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
40
فرشاد عشقی اصفهانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
41
نسیم غنبرطهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی صنایع
42
دکتر محسن فلاح زواره
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
43
علی قدرت نما
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
44
علی قنبری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
45
علی کاتبی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
46
مریم کرمی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
47
منوچهر کلارستاقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
48
دکتر علی کیماسی خلجی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
49
جعفر کیوانی قمصری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
50
محمد لالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
51
محمد محمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
52
افشین مشکوه الدینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
53
پروفسور علی معصومی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
54
احسـان ملکیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
55
آزاده منصوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
56
مجتبی مهرآیین
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
57
دکتر ابوالفضل میرزازاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
58
سیده لیلی میرطاهری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
59
بهمن نادری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
60
ابوالفضل ناطقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
61
غلامرضا نوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
62
زهرا نیلفروشان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
63
صیاد نـجـفی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
64
پیمان همامی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران