ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مصطفی ابوئی اردکان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
2
دکتر علی اکبر احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
3
علیرضا ارشدی خمسه
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
4
غلامرضا اسداله فردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
5
مصطفی اسماعیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
6
نصرتعلی اشرفی پیامن
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
7
سیدامیر اصغری توچائی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
8
دکتر جواد اکبردوست
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
9
سید شهاب امامزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
10
رویا امجدی فرد
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
11
الهام امینی بروجنی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
12
حمیدرضا ایزدبخش
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
13
محمدرضا بینش مروستی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
14
میرمحسن پدرام
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
15
سیدحمیدرضا پسندیده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
16
حامی تورجی زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
17
غلامحسین توکلی مهرجردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
18
یونس جاوید
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
19
زهرا جلالیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
20
ایمان چیت ساز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
21
دکتر سیدحسین حسینی لواسانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
22
دکتر سیدعلی اصغر حسینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
23
امیر حمیدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
24
نیما حیدرزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
25
حامد داوری اردکانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
26
محمد دلنواز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
27
آقای مهدی زمانیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
28
محمدعلی سبحان اللـهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
29
محمد وحید سبط
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
30
محمدرضا سهیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
31
صالح شریف طهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
32
حسن شکراللهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
33
بهزاد شمالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
34
محسن شهروزی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
35
هادی شهیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
36
بهروز شیرگیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
37
هادی صبوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
38
مریم عاملی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
39
فرشاد عشقی اصفهانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
40
نسیم غنبرطهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی صنایع
41
محسن فلاح زواره
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
42
علی قدرت نما
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
43
علی قنبری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
44
علی کاتبی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
45
مریم کرمی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
46
منوچهر کلارستاقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
47
دکتر علی کیماسی خلجی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
48
جعفر کیوانی قمصری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
49
محمد لالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
50
محمد محمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
51
افشین مشکوه الدینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
52
دکتر علی معصومی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
53
احسـان ملکیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
54
آزاده منصوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
55
مجتبی مهرآیین
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
56
دکتر ابوالفضل میرزازاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
57
سیده لیلی میرطاهری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
58
بهمن نادری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
59
ابوالفضل ناطقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
60
غلامرضا نوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
61
صیاد نـجـفی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
62
پیمان همامی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
63
شرکت یکتاوب
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر