ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ( OLD SITE )
دانشکده فنی و مهندسی

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری عمران ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۷ | 
نام خانوادگی نام مجموعه رشته محل مصاحبه تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه
احمدی نیک رضا مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹ ۰۸:۳۰-۰۹:۳۰
احمدیان امیرفرهنگ مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
جهانگیر علیرضا مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
حسین زاده محمدحسین مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
حسینی سیدرضا مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
حق شنو حامد مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹ ۰۹:۳۰-۱۰:۳۰
حکیم پور سیدمهراب مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
خانی علی مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
خطیبی سیدحسین مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
رحیم پور نیما مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
ریاحی خو امیرعباس مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹ ۱۰:۳۰-۱۱:۳۰
شاکران مهدی مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
شمسی حسین مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
شیرزه حق مجتبی مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
صفرزاده ایمان مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
صیاف هیوا مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹ ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰
عارف پناه سمکو مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
عباس زاده امیر مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
عطاری علی مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
غلامی رسول مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
فدایی سسطلانی سینا مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹ ۱۳:۳۰-۱۴:۳۰
فرح ابادی محمد مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
کاوسی میثم مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
محمدی رضا مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
مطلبیان امین مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
مقدسی حسن مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹ ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰
منصورزاده سیدمحمد مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
میرزائی خاکی رسول مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
نصرتی مریم مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
نمایی کهل علی مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
نیکنام صفری کوچی کبری مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹ ۱۵:۳۰-۱۶:۳۰
نیکویی نهالی سیدامیر مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
یاراحمدی رضا مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹
یاری علی اصغر مهندسی عمران-ژئوتکنیک تهران ۹۷/۴/۹اعلمی سینا مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵ ۰۸:۳۰-۰۹:۳۰
الیاسیان ایمان مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
میرزایی مجید مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
مومنیان محمدحسین مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
بیگلری علی مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
شاکرمی میلاد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵ ۰۹:۳۰-۱۰:۳۰
رجبی الم دشت مسعود مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
محمدی منفرد سلطانعلی مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
علیرضالو علی محمد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
سیاف زاده بیژن مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
میری سیدمجتبی مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵ ۱۰:۳۰-۱۱:۳۰
رئیسی رویا مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
سلیمانی نسب صابر مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
گودرزی مهر وحید مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
بیرانوند جعفر مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
کیان مهر محمد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵ ۱۱:۳۰-۱۲:۳۰
برزگر مازیار مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
صالحی میلاد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
حاجی شعبانیان علیرضا مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
شریفی باقرین محمد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
محسنی مقدم مهتاب مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵ ۱۳:۳۰-۱۴:۳۰
غنی نژادتبار ارفع مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
فدایی محمدامین مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
شیرزاد محمد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
قربانزاده مهرشاد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
ذاکری محمد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵ ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰
همایونفرنیا جلال مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
کاظمیان مهیار مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
احمدوند سجاد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
نوری بسحاق حسن مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
یکه فلاح محمدرضا مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵ ۱۵:۳۰-۱۶:۳۰
هاشمی اسحق پور علی مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
توحیدی سجاد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
محتسبی سیدمیلاد مهندسی عمران-سازه تهران ۹۷/۴/۵
مکان برگزاری مصاحبه: تهران، تقاطع سمیه و خاقانی طبقه دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی.
‏ضمنا لازم است داوطلبین محترم در صورت واریز مبلغ ثبت نام ازطریق بانک، اصل فیش واریزی ودر صورت پرداخت اینترنتی، پرینت رسید مربوطه را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1303 بار   |   دفعات چاپ: 188 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر