زمانبندی مصاحبه دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک

 | تاریخ ارسال: 1403/3/27 | 


دانشکده فنی و مهندسی/ گروه عمران گرایش ژئوتکنیک

آدرس: کرج- حصارک- انتهای خیابان بهشتی- میدان دانشگاه خوارزمی

 https://eng.khu.ac.ir (آدرس پرتال دانشکده)

 
ردیف شماره پرونده داوطلب شماره داوطلبی سنجش زمان مصاحبه
۱ ۳۱۴۴۷ ۱۲۲۳۳۰ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹ صبح
۲ ۳۲۴۴۱ ۱۸۷۳۴۰ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹ صبح
۳ ۳۲۵۱۲ ۱۹۳۸۴۴ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹ صبح
۴ ۳۲۶۹۱ ۲۰۴۳۱۳ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹ صبح
۵ ۳۲۷۴۹ ۲۰۶۹۰۸ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح
۶ ۳۲۸۰۸ ۲۰۹۱۳۸ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح
۷ ۳۲۸۶۴ ۲۱۱۵۶۳ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح
۸ ۳۳۵۵۰ ۲۴۷۸۰۹ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح
۹ ۳۳۵۷۷ ۲۴۸۴۳۸ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱ صبح
۱۰ ۳۳۵۸۰ ۲۴۸۵۴۷ دوم تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱ صبح

 

 


CAPTCHA

دفعات مشاهده: 119 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر