ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
صفحه جدید
1
مصطفی ابوئی اردکان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
2
دکتر ارد احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
3
دکتر علی اکبر احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
4
علیرضا ارشدی خمسه
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
5
غلامرضا اسداله فردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
6
دکتر مصطفی اسماعیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
7
دکتر نصرتعلی اشرفی پیامن
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
8
دکتر سیدامیر اصغری توچائی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
9
دکتر جواد اکبردوست
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
10
دکتر سیدشهاب امامزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
11
رویا امجدی فرد
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
12
الهام امینی بروجنی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
13
دکتر حمیدرضا ایزدبخش
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
14
دکتر محمدرضا بینش مروستی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
15
دکتر میرمحسن پدرام
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
16
آقای سیدحمیدرضا پسندیده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
17
دکتر حامی تورجی زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
18
غلامحسین توکلی مهرجردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
19
دکتر یونس جاوید
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
20
زهرا جلالیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
21
دکتر سیدحسین حسینی لواسانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
22
دکتر سیدعلی اصغر حسینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
23
پروفسور امیر حمیدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
24
نیما حیدرزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
25
حامد داوری اردکانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
26
دکتر محمد دلنواز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
27
آقای مهدی زمانیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
28
محمدعلی سبحان اللـهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
29
دکتر محمد وحید سبط
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
30
محمدرضا سهیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
31
دکتر حسن شکراللهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
32
بهزاد شمالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
33
دکتر جمشید شنبه زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
34
دکتر محسن شهروزی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
35
هادی شهیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
36
بهروز شیرگیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
37
دکتر امیر مسعود صالحی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
38
هادی صبوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
39
مریم عاملی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
40
فرشاد عشقی اصفهانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
41
نسیم غنبرطهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
42
دکتر محسن فلاح زواره
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
43
علی قدرت نما
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
44
پروفسور علی قنبری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
45
دکتر علی کاتبی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
46
مریم کرمی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
47
منوچهر کلارستاقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
48
دکتر علی کیماسی خلجی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
49
دکتر جعفر کیوانی قمصری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
50
محمد لالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
51
محمد محمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
52
آقای افشین مشکوه الدینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
53
پروفسور علی معصومی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
54
دکتر عزیزاله معماریانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
55
احسـان ملکیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
56
دکتر احسان ملیحی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
57
آزاده منصوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
58
دکتر سید حسین مهاجری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
59
دکتر مجتبی مهرآیین
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
60
دکتر ابوالفضل میرزازاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
61
دکتر سیده لیلی میرطاهری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
62
بهمن نادری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
63
ابوالفضل ناطقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
64
دکتر غلامرضا نوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
65
دکتر زهرا نیلفروشان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
66
صیاد نـجـفی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
67
پیمان همامی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران