ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مصطفی ابوئی اردکان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
2
دکتر ارد احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
3
دکتر علی اکبر احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
4
علیرضا ارشدی خمسه
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
5
غلامرضا اسداله فردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
6
دکتر مصطفی اسماعیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
7
آقای نصرتعلی اشرفی پیامن
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
8
دکتر سیدامیر اصغری توچائی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
9
دکتر جواد اکبردوست
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
10
دکتر سیدشهاب امامزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
11
رویا امجدی فرد
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
12
الهام امینی بروجنی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
13
حمیدرضا ایزدبخش
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
14
دکتر محمدرضا بینش مروستی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
15
دکتر میرمحسن پدرام
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
16
آقای سیدحمیدرضا پسندیده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
17
دکتر حامی تورجی زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
18
غلامحسین توکلی مهرجردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
19
دکتر یونس جاوید
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
20
زهرا جلالیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
21
دکتر ایمان چیت ساز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
22
دکتر سیدحسین حسینی لواسانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
23
دکتر سیدعلی اصغر حسینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
24
پروفسور امیر حمیدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
25
نیما حیدرزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
26
حامد داوری اردکانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
27
دکتر محمد دلنواز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
28
آقای مهدی زمانیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
29
محمدعلی سبحان اللـهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
30
دکتر محمد وحید سبط
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
31
محمدرضا سهیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
32
صالح شریف طهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
33
دکتر حسن شکراللهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
34
بهزاد شمالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
35
دکتر جمشید شنبه زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
36
دکتر محسن شهروزی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
37
هادی شهیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
38
بهروز شیرگیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
39
دکتر امیر مسعود صالحی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
40
هادی صبوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
41
مریم عاملی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
42
فرشاد عشقی اصفهانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
43
نسیم غنبرطهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
44
دکتر محسن فلاح زواره
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
45
علی قدرت نما
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
46
پروفسور علی قنبری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
47
دکتر علی کاتبی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
48
مریم کرمی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
49
منوچهر کلارستاقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
50
دکتر علی کیماسی خلجی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
51
جعفر کیوانی قمصری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
52
محمد لالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
53
محمد محمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
54
آقای افشین مشکوه الدینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
55
پروفسور علی معصومی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
56
احسـان ملکیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
57
دکتر احسان ملیحی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
58
آزاده منصوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
59
دکتر سید حسین مهاجری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
60
دکتر مجتبی مهرآیین
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
61
دکتر ابوالفضل میرزازاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
62
دکتر سیده لیلی میرطاهری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
63
بهمن نادری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
64
ابوالفضل ناطقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
65
دکتر غلامرضا نوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
66
دکتر زهرا نیلفروشان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
67
صیاد نـجـفی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
68
پیمان همامی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران