ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مصطفی ابوئی اردکان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
2
دکتر علی اکبر احمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
3
علیرضا ارشدی خمسه
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
4
غلامرضا اسداله فردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
5
دکتر مصطفی اسماعیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
6
آقای نصرتعلی اشرفی پیامن
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
7
دکتر سیدامیر اصغری توچائی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
8
دکتر جواد اکبردوست
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
9
سید شهاب امامزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
10
رویا امجدی فرد
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
11
الهام امینی بروجنی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
12
حمیدرضا ایزدبخش
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
13
دکتر محمدرضا بینش مروستی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
14
میرمحسن پدرام
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
15
سیدحمیدرضا پسندیده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
16
حامی تورجی زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
17
غلامحسین توکلی مهرجردی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
18
دکتر یونس جاوید
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
19
زهرا جلالیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
20
ایمان چیت ساز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
21
دکتر سیدحسین حسینی لواسانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
22
سیدعلی اصغر حسینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
23
امیر حمیدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
24
نیما حیدرزاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
25
حامد داوری اردکانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
26
محمد دلنواز
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
27
آقای مهدی زمانیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
28
محمدعلی سبحان اللـهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
29
محمد وحید سبط
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
30
محمدرضا سهیلی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
31
صالح شریف طهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
32
دکتر حسن شکراللهی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
33
بهزاد شمالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
34
دکتر جمشید شنبه زاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
35
دکتر محسن شهروزی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
36
هادی شهیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
37
بهروز شیرگیر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
38
دکتر امیر مسعود صالحی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
39
هادی صبوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
40
مریم عاملی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
41
فرشاد عشقی اصفهانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
42
نسیم غنبرطهرانی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
43
دکتر محسن فلاح زواره
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
44
علی قدرت نما
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
45
پروفسور علی قنبری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
46
علی کاتبی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
47
مریم کرمی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
48
منوچهر کلارستاقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
49
دکتر علی کیماسی خلجی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
50
جعفر کیوانی قمصری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
51
محمد لالی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
52
محمد محمدی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
53
افشین مشکوه الدینی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
54
پروفسور علی معصومی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
55
احسـان ملکیان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
56
آزاده منصوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
57
دکتر سید حسین مهاجری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
58
مجتبی مهرآیین
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
59
دکتر ابوالفضل میرزازاده
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
60
سیده لیلی میرطاهری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
61
بهمن نادری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
62
ابوالفضل ناطقی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
63
غلامرضا نوری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
64
دکتر زهرا نیلفروشان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
65
صیاد نـجـفی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
66
پیمان همامی
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران