توصیف مختصر

دکتر مجتبی مهرآیین

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی

علایق تحقیقاتی: آبشستگی، آشفتگی و مدیریت منابع آب

 

برخی از دروس ارائه شده تاکنون

 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
فرصت مطالعاتی تحقیقاتی
EPFL
لوزان
سوئیس
2
کارشناسی مهندسی عمران- عمران
دانشگاه خلیج فارس
بوشهر
ایران
1383
3
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1385
4
دکتری مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1390
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
آبشستگی
1383
2
مدیریت منابع آب
1387
3
آشفتگی
1383
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
پیش بینی ضریب آبگذری برای روزنه های جانبی دایره ای سری افقی با استفاده از تحلیل عددیبا تاکید بر فواصل روزنهها و عدد فرود جریان نزدیک شونده
فرساد ضیایی
2
تاثیر جانمایی توربین های هیدروکینتیک در خم90درجه کانال بر کارایی توربین
امیرعباس نیک بخش
3
شبیه‌سازی سه‌بعدی سازه‌های ماهی‌رو‌ (نوع VSF) و بررسی اثرات ناشی از افزودن ورق‌های عمودی در میدان جریان
امیرمحمد بازگیر
4
شبیه سازی دو بعدی میدان جریان آفست جت بر روی بستر شیبدار
میترا احمدی
5
شبیه سازی دو بعدی میدان جریان جت دیواری و بررسی تاثیرات زاویه دیواره کف بر میدان جریان
مسعود اسماعیل نژادشمالی
6
شبیه سازی دو بعدی میدان جریان جت های دوگانه، شامل یک جت دیواری و یک جت آفست و بررسی تاثیرات زاویه دیواره کف بر میدان جریان
پیمان افشاری
7
مدلسازی عددیِ جریان عبوری از روزنه جانبی در کانال دایره ای
ساناز شعاعی جونقانی
8
تاثیرات تغییر محل قرارگیری نازل در عرض کانال بر تغییرات زمانی ابعاد چاله ی آبشستگی ناشی از جت‌های دیواره‌ای
مهیار ابوالحسنی
9
تاثیرات عرض کانال بر آبشستگی موضعی ایجاد شده توسط جت های دیواره ای (با تاکید بر عمق پایاب)
سهیل نعمتی
10
تاثیرات عرض کانال بر حفره آبشستگی موضعی ایجاد شده توسط جت های دیواره ای(با تاکید بر عدد فرود دنسیمتریک)
صادق سلیم پور
11
توزیع مکانی و منابع آلودگی توسط فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه گوهررود،رشت،ایران.
مهسا اسدی فرد
12
اثر استغراق بر ضریب آبگذری سرریزهای قوسی در کانال
نسرین اکبری فارابی
13
تغییرات زمانی آبشستگی ناشی از جت دیواره مربعی سه بعدی
افسانه لائی
14
بهبود طراحی ماهی رو نوع VI
مهتاب امینعلی پور
15
شبیه سازی سه بعدی سازه های ماهی رو ) نوع VSF ( و بررسی اثرات ناشی از افزودن ورقهای مستغرقدر میدان جریان
محمد رحیمی
16
تهیه نقشه شاخص آسیب پذیری کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل MODPATH -Fuzzy
مریم رحمتی کوکنده
17
شبیه‌سازی عددی فرآیند بارش-رواناب در حوضه آبریز فرعی (درجه دو) کارون بزرگ به روش ماسکینگام در نرم‌افزار HEC-HMS
خاطره اکبری
18
ارزیابی بتن های توانمند حاوی الیاف فولادی مورد استفاده در سازه های انتقال آب تحت تاثیر جایگزین های سیمانی و شرایط عمل آوری حرارتی
شیوا صفری طالقانی
19
بررسی تأثیر شرایط ساحلی بر روی بتن های پرمقاومت حاوی الیاف پلی پروپیلن تحت تاثیر شرایط عمل آوری حرارتی
هانیه حسین زاده
20
بررسی قابلیت‌های روش‌های فیلتراسیون سیگنال زمانی سرعت در جریان‌های آشفته، اندازه‌گیری شده با دستگاه سرعت‌سنج صوتی
فرزاد عسگری
21
بررسی تغییرات عرض کانال بر آبشستگی ناشی از جت‌های دیواره‌ای سه‌بعدی با استفاده از روش سطح پاسخ
وحیدرضا زنده نام
22
تاثیر ورق منحرف کننده بر عملکرد توربین ساونیوس
محمدصادق خانی
23
اربرد روش های هوش مصنوعی و محاسبات نرم در پیش بینی ابعاد چاله آبشستگی ناشی از جتهای دیواره ای و عملکرد توربینهای هیدروکینتیکی
یونس شاهسونی
24
تاثیر خم کانال بر کارایی توربین‌های هیدروکینتیک
محمدحسین سلیمانی راد
25
کاربرد روش های هوش مصنوعی در پیش بینی عملکرد توربین های هیدروکینتیکی و جریان آب رودخانه
ازاده ساحلی
26
استفاده از محاسبات نرم و روش‌های تصادفی سنتی برای پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)
امین میربلوکی
27
بررسی قابلیت تکنیک های مختلف برآورد تبخیر دریاچه ها با تصاویر ماهواره ای حرارتی (مطالعه موردی: چاه نیمه سیستان)
سعید ملکی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
نشریه هیدرولیک
2
عمران مدرس
3
عمران شریف
دروس ترم جاری
950 - سمینار - روز: سه شنبه - از ساعت 17:00 تا 19:00
946 - هیدرودینامیک - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
946 - هیدرودینامیک - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
036 - مکانیک سیالات - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
036 - مکانیک سیالات - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
037 - هیدرولیک وآزمایشگاه - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
037 - هیدرولیک وآزمایشگاه - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00