توصیف مختصر
آزاده منصوری

استادیار دانشگده فنی مهندسی- گروه مهندسی برق و کامپوتر

 • سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز 1376-1380
  • کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر،  دانشگاه آزاد اسلامی  علوم تحقیقات 1381-1383پایان نامه: طراحی مدار جمع کننده مد جریان استاد راهنما:دکتر کیوان ناوی
  • دکتری: مهندسی کامپیوتر،  دانشگاه شهید بهشتی موضوع رساله: واترمارکینگ ویدئو در دامنه فشرده با حفظ کیفیت استاد راهنما: دکتر فرح ترکمنی آذر 1383-1389
  • فرصت مطالعاتی دانشگاه کویینز ایرلند شمالی 1388

علایق پژوهشی:

 • پردازش تصویر و ویدئو
  • تشخیص جعل
   • واترمارکینگ تصویر و ویدئو
  • نهان‌نگاری و نهان کاوی تصویر و ویدئو
  • ارزیابی کیفیت سیگنال های ویدئویی / تصویری
  • کدینگ ویدئو
  • شبکه‌های عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق
 • بازشناخت الگو
  • تحیلیل ویدئو و تصویر
   • تشخیص عملکرد انسان در ویدئو
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی
1389/06/24
2
t t
T
T
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
شناسایی فعالیت انسان در ویدئو با استفاده از ارتباط زمانی توصیفگرها
سحر همایی
2
افزایش تفکیکپذیری تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق
امیرحسین آرزومند
3
ارائه روش بدون مرجع برای ارزیابی کیفیت تصاویر با تخریب چندگانه
پوریا چراغی
4
بهبود شیوه‌های توصیف داده‌های بصری بر مبنای اطلاعات محتوا
بهنام صمدی
5
تغییر اندازه تصویر مبتنی بر محتوا
سید هادی نعمتی
6
گزینش اطلاعات زمانی و مکانی جهت تشخیص فعالیت در ویدیو
پوریا امیرجان
7
ارزیابی کیفیت ویدئو برپایه اطلاعات حرکتی
مرضیه سید ابراهیم
8
نهان کاوی تصاویر فشرده شده JPEG
سیده مریم سید خلیل‌الهی
9
تشخیص فعالیت در ویدیوی فشرده
علی آبداری
10
بهبود تشخیص رفتار ناهنجار با استفاده از ویژگی های سیگنال ویدئویی
پرهام علمداری
11
تخمین حرکت با استفاده از شتاب دهنده های موازی
رشید زمان شعار هریس
12
بهبود ارزیابی بدون مرجع کیفیت تصاویر
مریم حیدری سردابی
13
ارائه یک روش بهبود یافته بر اساس ساختار جهت ارزیابی کیفیت تصویر
گونا رحمانیانی
14
تشخیص دستکاری حذف فریم در سیگنال ویدیویی
فاطمه مصلح
15
تشخیص احساس از روی چهره با استفاده از مدل فازی
عباسرضا رحیمی بشر
16
حذف نویز گاوسی بر پایه‌ی شباهت‌های ساختاری
زهرا غفوری آثار
17
ارائه یک روش بهبود یافته برای نهان کاوی تصاویر JPEG
رویا نوری شاهبلاغی
18
طراحی سیستم درون کار پلاک خوان کارا و کم مصرف
علیرضا دارسی آرانی
19
واترمارکینگ تصاویر دیجیتال مبتنی بر تبدیل تجزیه مقادیر منفرد
محمدعلی صفی نتاج
20
بررسی و بهبود راهکارهای شناسایی جعل، کپی و انتقال در تصاویر دیجیتال
سید حسن علیزاده ورکلایی
21
تشخیص خشونت با استفاده از یادگیری ژرف
نرگس هنرجو
22
پالایش مشارکتی با استفاده از مدل ترکیبی
مصطفی قربانی
23
معامله رمزارز با استفاده از یادگیری تقویتی ژرف
رضا واصفی
24
تشخیص و محلی سازی خودکار متن در تصویر با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق
پویا فاضل دهکردی
25
افزایش تفکیک‌پذیری ویدئو با استفاده از اطلاعات مکانی-زمانی
مرضیه حسین خانی
26
تولید برنامه با استفاده از شبکه های عصبی ژرف
پیوند عندلیبی سالم
27
تشخیص احساس در گفتگو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
محمدصادق قاسمی
28
تجمیع کیفیت تصویر در روش‌های ارزیابی مبتنی بر یادگیری ژرف
محمدرضا راعی
29
اثر تجمیع زمانی در ارزیابی کیفیت ویدئو
شیدا سادات آل یس
30
نهان‌کاوی کور تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق
عماد حلمی
31
ارائه روش ارزیابی کیفیّت بصری برای تصاویر صفحه نمایشگر
زهرا ماویز
32
پیدا کردن موقعیت تک سند در تصاویر ثبت شده به وسیله ی گوشی‌های هوشمند
شیما بنی آدم دیزج
33
ارزیابی کیفیت ویدیوهای فشرده
محمد نوری
34
ارزیابی کیفیت ویدیوی بدون مرجع با استفاده از شبکه های عصبی ژرف
امیرحسین بختیاری
35
فراتفکیک پذیری تصاویر نما مفاد با تأکید بر کیفیت ادراکی
حسین سخاوتی مقدم
36
ارزیابی کیفیت بدون مرجع تصویر با نظارت ضعیف
غزاله ناظران
37
پایاننامه
پویا فاضل دهکردی
38
ارزیابی کیفیت بدون مرجع با پیچیدگی پایین در ویدیوهای دیجیتال
عرفان اسدی
39
تشخیص فعالیت در ویدئو فشرده با یادگیری عمیق
علیرضا رهنما
دروس ترم جاری
780 - سمینار - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
736 - پردازش ویدئو - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
736 - پردازش ویدئو - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
125 - پروژه نرم افزار - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
001 - برنامه سازی پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
001 - برنامه سازی پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00