توصیف مختصر
دکتر غلامحسین توکلی مهرجردی، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی (رتبه 600 تا 800 در زمینه مهندسی بر اساس موسسه رتبه بندی Times Higher Education) می باشد. او کارشناسی مهندسی عمران خود را از دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه مهندسی ژئوتکنیک بدست آورد. به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، ایشان با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، به بررسی و بهینه سازی رفتار لوله های مدفون تحت سربارهای سطحی پرداخت. همچنین، در دوره دکتری، در قالب دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه ناتینگهام انگلستان، با ارائه یک مدل فیزیکی بزرگ مقیاس، به بررسی رفتار لوله های مدفون تحت بارهای سیکلی سنگین و حفاظت آن سیستم با استفاده از مخلوط خاک و خرده لاستیک و ژئوسل پرداخت. دکتر توکلی مهرجردی، با بهره گیری از مدلسازی فیزیکی، مطالعات آزمایشگاهی و عددی، مطالعات زیادی را در زمینه ژئوسنتتیک ها، کاربرد مصالح بازیافتی، لوله های مدفون و روسازی راه انجام داده و منتج به چاپ بیش از 50 مقاله علمی در ژورنال ها و کنفرانس های بین المللی معتبر شده است. ایشان در حال حاضر، نایب رئیس شاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتیک و عصو هیئت تحریریه مجله Geotextiles and Geomembranes است.
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه شهید باهنر کرمان
کرمان
ایران
1383/06/31
2
کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1386/06/31
3
دکتری تخصصی مهندسی ژئوتکنیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تهران
ایران
1391/05/15
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
کاربرد مهندسی ژئوتکنیک در حل مسائل مهندسی روسازی
1383
2
بررسی رفتار لوله های مدفون در شرایط مختلف
1383
3
ژئوسنتتیک ها
1383
4
مدلسازی فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
1386
5
استفاده از مصالح بازیافتی در مهندسی ژئوتکنیک
1386
6
تحلیل بارهای ضربه ای و سقوط سنگ در مهندسی ژئوتکنیک
1393
7
مدلسازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک
1383
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی رفتار شیب مسلح با تایرگرید
مهدی کارگر
2
مطالعه عددی تاثیر نرخ تحکیم توده‌های رسی اشباع بر ظرفیت باربری کوتاه مدت آن
مسعود حسینی
3
رفتار لوله های مدفون تحت اثر بار ضربه
محمود کریمی
4
بررسی متغیرهای اثرگذار بر هزینه ساخت دیوارهای خاک مسلح با توجه به رفتار آن
مهدی سالاری
5
تعیین مشخصه های کمی و کیفی نخاله های عمرانی شهر تهران
علیرضا عزیزی
6
بهبود رفتار نخالههای ساختمانی شهر تهران با استفاده از ژئوسل
آمانج حاجی عزیزی
7
رفتار شالوده‌های پوسته‌ای واقع بر توده‌های خاکی
الهام ستاری دستنایی
8
مدلسازی عددی رفتار شالوده‌های پوسته‌ای نواری واقع بر شیب مسلح
مسعود خوشنویسان
9
بررسی تاثیر دانه بندی بر رفتار مکانیکی خاکهای درشت دانه
رضا عباسی خلیفه کندی
10
اثر مقیاس بر رفتار بسترهای مسلح شده با ژئوسل
رامین بهراد
11
تأثیر ژئوسل بر پارامترهای مقاومت برشی خاک ها
فریبا مترجمی
12
اثر مقیاس بر رفتار بسترهای مسلح شده با ژئوگرید
مقداد مرادعلی بیگی لنگرودی
13
اثر مقیاس بر رفتار بسترهای مسلح شده با ژئوگرید تحت بارگذاری سیکلی
مهدی خزایی
14
ارزیابی برجای توزیع خرابی در هنگام نصب ژتوتکستایل در سازه های خاکی مسلح
احسان امجدی سردهائی
15
تحلیل لرزه ای پایداری شیب در دفینه های بیورآکتور
پوریا رحیمی
16
بررسی رفتار شیب مسلح شده با تایرسل در شرایط آزمایش بار‌گذاری صفحه
محمد خیراندیش
17
بررسی رفتار شیب مسلح شده با تایرسل مهار‌شده در شرایط آزمایش بار‌گذاری صفحه
بهنام پیروار
18
کارایی حفر گمانه و ترانشه در کاهش دامنه ارتعاشات ناشی از عملیات تراکم دینامیکی در مجاورت سازه ها
نوید فتحی افشار
19
حفاظت لوله های مدفون واقع در ترانشه تحت بار ضربه با استفاده از ژئوسل
فاروق امینی
20
رفتار لوله‌های مدفون فولادی حفاظت‌شده با مخلوط خاک- خرده‌لاستیک تحت بار ضربه
مسعود کاوندی
21
مطالعه نیروی ضربه ناشی از ریزش سنگ از شیب بدلیل زمین لرزه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مریم علیزاده
22
بررسی آزمایشگاهی رفتار شیب مسلح با تایرگرید
مهدی کارگر
23
مطالعات آزمایشگاهی بزرگ مقیاس جهت حفاظت لوله‌های مدفون فولادی تحت بار ضربه با استفاده از دال بتنی
سیدمحمدجلال میررحیمی
24
بررسی مشخصات مکانیکی و دوام ژئوتکستایل های بافته نشده و تهیه شده از الیاف پلی استر بازیافتی مورد استفاده در راهسازی
مرضیه ضحاکی
25
مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در معرض فرونشست موضعی زمین
علیرضا عرب
26
مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون pvc در معرض فرونشست موضعی زمین
علیرضا عرب
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مجله زمین شناسی خوارزمی
1395
2
Geotextiles and Geomembranes
1395
3
Geosynthetics International
1396
4
International Journal of Civil Engineering
1395
دروس ترم جاری
950 - سمینار - روز: دوشنبه - از ساعت 17:30 تا 19:30
784 - مکانیک خاک پیشرفته - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
784 - مکانیک خاک پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
978 - مبانی مدلسازی فیزیکی - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
033 - مکانیک خاک - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
033 - مکانیک خاک - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30