توصیف مختصر

توضیحات استاد

زهرا جلالیان

آدرس : گروه برق و کامپیوتر دانشکده‌ی فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

تلفن تماس : 02634550002

ایمیل : jalalian@khu.ac.ir

تحصیلات:

-         دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار در دانشگاه علم و صنعت ایران،

استاد مشاور : دکتر محسن شریفی ، بهمن 1392 تاکنون

 

-         کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه کنکوردیا کانادا

استاد مشاور : Prof. Peter Grogono، سال اخذ مدرک 1379

 

-         کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد مشاور دکتر علی‌اکبر قربانی، سال اخذ مدرک 1369

شغل فعلی

-         مربی گروه برق کامپیوتر دانشگاه خوارزمی، از سال 1394 تا کنون

 

دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی

-         مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

-         برنامه‌سازی پیشرفته

-         طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌سازی

-         ذخیره و بازیابی اطلاعات

-         طراحی الگوریتم

-         زبان تخصصی

-         تعامل انسان و کامپیوتر

-         کارگاه کامپیوتر

 

مقالات کنفرانس

-          مروری بر متدهای مدیریت منابع و تخصیص وظایف در سیستم‌های توزیعی

نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، آذرماه 1395 (C4I1395)

-          مروری بر سامانه‌های توزیعی پردازش داده‌های حجیم و ویژگی آنها

نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، آذرماه 1395 (C4I1395)

-          مسعود ساغریچیان - زهرا جلالیان - دکترمصطفی حق جو، یک معماری موازی برای خوشه بندی مقیاس وسیع نامه های الکترونیکی ناخواسته، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، ایران 1392

 

-          K. Borna, Z. Jalalian, “A Note on the 3-Sum Problem”, CICIS 2012

-          K. Borna, Z. Jalalian, “On the Pairwise Sums”, CICIS 2012

مقالات ژورنال

-          K. Borna, Z. Jalalian, “A Note on the 3-Sum Problem”, IJOCTT, Aug. 23, 2013

 

 

 

 

nk href="رزومه%20زهرا%20جلالیان_files/filelist.xml" rel="File-List" />

nk href="رزومه%20زهرا%20جلالیان_files/themedata.thmx" rel="themeData" />

nk href="رزومه%20زهرا%20جلالیان_files/colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping" />

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی ارشد
1379/01/10
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
دروس ترم جاری
780 - سمینار - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
153 - تعامل انسان وکامپیوتر - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
125 - پروژه نرم افزار - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
153 - تعامل انسان وکامپیوتر - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
046 - ازمایشگاه سیستم عامل - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
046 - ازمایشگاه سیستم عامل - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
046 - ازمایشگاه سیستم عامل - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
001 - برنامه سازی پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
001 - برنامه سازی پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00