توصیف مختصر
امیر حمیدی
استاد مهندسی ژئوتکنیک
گروه مهندسی عمران
دانشگاه خوارزمی

مختصری از فعالیتهای علمی و پژوهشی

5 کتاب تالیف شده
11 طرح پژوهشی خاتمه یافته
6 پایان نامه دکتری تحت راهنمایی
راهنمایی بیش از 60 پایان نامه کارشناسی ارشد
تالیف بیش از 70 مقاله ژورنالی
تالیف بیش از 9
0 مقاله کنفرانسی

برای اطلاع دقیقتر از تالیفات و تحقیقات اینجانب لطفا به ریسرچ گیت یا گوگل اسکالر مراجعه نمایید.
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دیپلم ریاضی فیزیک
دبیرستان کمال تهران
ایران
1371
2
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
ایران
1376
3
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
ایران
1378
4
دکتری
دانشگاه صنعتی شریف
ایران
1384
5
دوره تحقیقاتی
پلی تکنیک بارسلونا
اسپانیا
1397
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مدلسازی رفتار خاکها
2
مکانیک خاک آزمایشگاهی
3
ژئوتکنیک لرزه ای
4
ژئوتکنیک زیست محیطی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تحلیل عددی اثر جداسازی فعال با ترانشه بر کاهش ارتعاشات زمین ناشی از کوبش شمع برای جلوگیری از آسیب سازه‌ای
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1398
2
ارائه یک مدل تحلیلی جهت تحکیم حرارتی ایزوتروپ در خاکهای رسی
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1395
3
بررسی ویژگیهای مقاومتی و اتساع در خاکهای مخلوط سیمانی شده
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1390
4
بررسی ارتباط مقاومت-اتساع در خاکهای مخلوط شن و ماسه ای
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1389
5
بررسی تاثیر درشت دانه شنی بر رفتار مکانیکی خاکهای ماسه ای بد دانه بندی شده
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1388
6
مدلسازی رفتار مکانیکی آبرفت درشت دانه سریA تهران
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1386
7
ارزیابی رفتار مکانیکی خاکهای مخلوط شن و ماسه ای سیمانی شده، با نگاهی به آبرفت درشت دانه تهران
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل شده
1384
8
ارائه یک مدل تحلیلی برای تحکیم حرارتی در رس های دارای ساختار
امیر حمیدی
تکمیل شده
1395
9
Numerical analysis of active isolation effect using trench on attenuation of ground vibrations induced by impact pile driving to prevent structural damage
Amir Hamidi
تکمیل شده
2018
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی کارایی ماسه مسلح با ترکیب سیمان و ضایعات ظروف یکبارمصرف در بستر راهها
Mehdi Sobhani
2
بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازه دانه ها بر رفتار برشی ناهمسان فصل مشترک ماسه و ژئوممبرین طرح دار
Amir Hossein Garousi
3
تعیین طیف طراحی برای آبرفت سیمانته شهر تهران به روش عددی
Ali Bagheri
4
ارائه یک طیف طراحی برای شهر کرج با در نظرگیری اثرات ساختگاه
Amir Mehdi Ramooz
5
تاثیر ترانشه باز و شمع توخالی بر عایق بندی غیر فعال ارتعاشات ایجاد شده حین عملیات تراکم دینامیکی
Amir Reza Kermani
6
مدلسازی عددی گروه شمعهای حرارتی در رس اشباع
Marjan Sadrjamali
7
بررسی نشست پی های سطحی قرار گرفته بر بستر آلوده تحت بار ضربه با فرکانس های مختلف
Ali Ghorbaninia
8
بررسی نشست پی های سطحی قرار گرفته بر بستر آلوده تحت بار ضربه ای با دامنه های مختلف
Amin Rahimizadeh
9
مدلسازی عددی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمع کوبی ضربه ای در خاک ریزدانه اشباع
Omid Imani Imanlou
10
مدل عددی برای فرآیند آبگیری از باطله های معدنی به روش الکتروکینتیک حرارتی
Farzad Sheikhi
11
مدلسازی عددی عملیات شمعکوبی ارتعاشی
Mohsen Cheraghi
12
تاثیر شمع کوبی بر پایداری فضاهای زیر زمینی(مطالعه موردی بخشی از مسیر خط 4 مترو کرج)
Erfan Yazdan
13
مقاوم سازی بنای آجری به روش امتداد مغزه گذاری ستون به درون خاک بستر
Mohammad Demirchi
14
تعیین فشار محرک وارد بر دیوار حائل بدلیل ارتعاشات ناشی از عملکرد ماشین آلات
Hamed Yekkeh Dehghan
15
بررسی آزمایشگاهی فاصله بهینه مسلح کننده های ژئوگریدی در برآورد ظرفیت باربری و نشست پی های پوسته ای مجاور شیب
Mohammad Saeed Niknejad
16
بررسی آزمایشگاهی رفتار ناهمسانی ماسه بر پارامترهای مقاومتی در فصل مشترک خاک ژئوممبرین
Amir Hasan Asl Faregh
17
بهسازی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس آلوده به هیدروکربن های حلقوی و زنجیره ای با استفاده از سیمانتاسیون
Mohammad Haji Mohammadi
18
کارایی حفر گمانه و ترانشه در کاهش دامنه ارتعاشات ناشی از عملیات تراکم دینامیکی در مجاورت سازه ها
Navid Fathi Afshar
19
بررسی پاسخ لرزه ای شیروانی درشت دانه سیمانی به روش تحلیلی و مدلسازی فیزیکی
Sara Motevalian
20
مدلسازی رفتار مکانیکی خاکهای مسطح شده با ترکیب سیمان و الیاف
Hadi Abioghli
21
تعیین فرکانس تشدید آبرفتهای سیمانته به روش تحلیلی با درنظرگیری اثرات اضمحلال باندها
Ali Shirzad
22
ازدیاد نرخ رسوب و جلوگیری از بروز روانگرایی از باطله مستخرج از معادن با استفاده از میکروارگانیسم های تولید کننده بیوسمنت
Ali Yazdani
23
بهسازی خواص ژئوتکنیکی خاک رس آلوده با استفاده از سیمانتاسیون مصنوعی
Saeed Abdoos
24
مدلسازی عددی آزمایش سه محوری حرارتی بر خاک های رسی اشباع دارای ساختار
Mohammad Sadegh Ashrafi
25
تعیین ویژگیهای رفتار ترمو- مکانیکی مخلوط ماسه-بنتونیت با استفاده از سلول سه محوری حرارتی
Atena Shirasb
26
استفاده از روش گیاه پالایی در کاهش سطح آلاینده های آلی و ارزیابی تاثیرات آن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاکها
Amir Hossein Karimi
27
بهسازی خاک ماسه‌ای سیمانته با استفاده از ضایعات یکبارمصرف برگشت-پذیر
Farzaneh Rasouli
28
ظرفیت باربری جانبی حائل خاکی مسلح با ترکیب ژئوتکستایل و انکراژ
Majid Pourjenabi
29
مدلسازی آزمایشگاهی عملیات تراکم دینامیکی در مجاورت شیب با در نظرگیری اثر مقیاس هندسی
Ali Mirzamomen
30
تسریع تحکیم دوغاب باطله معادن با استفاده همزمان روشهای الکتروکینتیک و حرارتی
Bahram Pashang
31
روشی تحلیلی برای تعیین اثر سیمانتاسیون بر پاسخ لرزه ای آبرفت های درشت دانه
Amin Torabipour
32
ارائه یک مدل برای رفتاری دینامیکی خاک های ماسه ای سیمانته
Shayan Ikani
33
بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده های پوسته ای در مجاورت شیروانی ماسه ای مسلح و غیر مسلح
Seyed Ali Ghaffari
34
ارائه یک مدل رفتاری ترمومکانیکی برای رسهای اشباع دارای ساختار
Fatemeh Kardooni
35
بررسی آزمایشگاهی رفتار ترمومکانیکی خاکهای رسی اشباع دارای ساختار در دماهای بالا
Seyed Nima Mirmohammadi
36
مدل سازی عددی تراکم دینامیکی در خاک های ماسه ای خشک و اثرات آن بر پایداری فضاهای زیرزمینی
Alireza Jahangir
37
آنالیز عددی فرایند کوبش شمع
Maryam Rezaei
38
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی و اتساع خاک های ماسه ای رس دار
Vahid Yousefpour
39
مدل سازی عددی اثرات شکل کوبه برای کاهش ارتعاشات ناشی از عملیات تراکم دینامیکی
Sahar Mehdipour
40
بررسی رفتار تحکیمی خاک های رسی آلوده به مشتقات نفتی
Masoumeh Zanjirani Farahani
41
ارزیابی پارامترهای موثر بر ارتعاشات زمین ناشی از عملیات شمعکوبی
Abtin Farshi Homayoun Rooz
42
ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی و اتساع خاکهای ماسه ای سیلت دار
Ehsan Eghbali
43
ارزیابی رفتار مکانیکی ماسه رس دار مسلح شده با الیاف
Mostafa Moradi
44
تعیین فرم بهینه پی های پوسته ای هرمی و مخروطی با هسته ژئوفومی توسط مدل سازی عددی
Amin Rahbar Shahrbabaki
45
مدل رفتاری ترمودینامیکی
Saeed Tourchi
46
بررسی اثر نوع سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه سیمانته مسلح شده با الیاف
Navid Nikzad
47
بررسی ازمایشگاهی رفتار مکانیکی خاک های ماسه ای شن دار بد دانه بندی شده ی سیمانته
Younes Amini
48
مدل سازی عددی عملکرد ژئوتکنیکی پی های پوسته ای
Kamran Ebrahimi
49
مدلسازی عددی عملیات تراکم دینامیکی در خاک های ماسه خشک با در نظر گیری محدودیت های فاصله از سازه های مجاور
Majid Pourjenabi
50
بررسی آزمایشگاهی خواص مقاومتی خاک های رسی آلوده بر مواد نفتی
Mohammad Ghadyani
51
ارزیابی رفتار مکانیکی خاک های مخلول شن و ماسه ای مسلح با سیمان و الیاف
Ali Dehghan
52
انالیز همبسته ترموهیدرومکانیکی محیط متخلخل با استفاده از مدلهای رفتاری حالت بحرانی دارای تابعیت دمایی
Elham Lotfi
53
مدلسازی عملیات تراکم دینامیکی بر روی خاک‌های ماسه‌ای خشک در مجاورت شیب ها
Elham Ghanbari Alamooti
54
تحلیل عددی انتقال آلاینده در محیط متخلخل اشباع و ارزیابی تأثیر پارامترهای فیزیک خاک برآن
Amin Khakshournia
55
بررسی رفتار مکانیکی خاک های ماسه ای مسلح شده با ترکیب سیمان و الیاف
Mehdi Hooresfand
56
توسعه یک مدل رفتاری حالت بحرانی جهت کاربرد در خاک‌های ماسه‌ای سیمانته
Ehsan Ravanbakhsh
57
توسعه بک مدل رفتاری بحرانی جهت کاربرد در خاک های مخلوط درشت دانه
Mehdi Goorani
58
ارزیابی ویژگی های تحکم پذیری وتغیر حجم خاک های ماسه ای سیمانی شده
Amin Hasanzadeh
59
بررسی تئوریک ارتباط مقاومت برشی - اتساع در خاک های ماسه ای سیمانته
Seyed Mohammad Soleimani Bafghi
60
مدلسازی عددی کوبش شمع و بررسی تاثیر مدل های رفتاری خاک برای
Ebrahim Abazari
61
بررسی مقاومت سنگ دانه ها درحالت خوب دانه بندی شده
Behrouz Masoudi
62
بررسی عددی تاثیر مسلح کننده بر ظرفبت بار بری شالوده های سطحی
Mansour Nowruzi
63
مدلسازی عددی سه بعدی عملیات کوبش شمع در ماسه اشباع با درنظرگیری امکان وقوع روانگرایی
Sepideh Fadaei
64
استفاده از روش گیاه پالایی در کاهش سطح آلاینده های آلی نفتی و ارزیابی تاثیرات آن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ها
Amir Hossein Karimi
65
بررسی آزمایشگاهی نفوذ شمع کوبشی در ماسه های کربناته اشباع
Fereydoon Shahrivar
66
تعیین یک طیف طراحی لرزه ای برای آبرفت سیمانته تهران
Alireza Karimi Dolatabad
67
تاثیر مقدار سرباره بر کارایی ، مشخصات مکانیکی و دوام بتن ژئوپلیمری عمل آوری شده در شرایط محیطی
Mohammad Hossein Mokhtarband
68
بررسی عددی تاثیر لایه غیر روانگرا بر بروز در سطح پدیده روانگرایی
Shakila Mokhtari
دروس ترم جاری
950 - سمینار - روز: سه شنبه - از ساعت 17:00 تا 19:00
994 - آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
787 - دینامیک خاک - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
787 - دینامیک خاک - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
057 - مکانیک خاک 2 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30