دفاعیه کارشناسی ارشد (محیط زیست) ارزیابی فنی و زیست محیطی استفاده ازخاکستر زباله سوز پسماند شهری و خاکستر بادی و سرباره ی کوره ی آهنگدازی در تولید بتن خودتراکم

 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 
دانشجو: خانم سارا صالحی
استاد راهنما:  دکتر محمد دلنواز
زمان: چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۰۰

لینک ورود به جلسه
چکیده:
در این تحقیق امکان تولید بتن خودتراکم یا به اختصار SCC[۱]  با استفاده از موادی که دفع آنها منجر به مشکلات زیست محیطی خواهد شد بررسی می ­شود.این مواد با جایگزینی در درصدهای مختلف وزنی سیمان و ماسه، علاوه بر کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ناشی ازدفع خود باعث کاهش مصرف و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی تولید سیمان و ماسه نیز می­ شوند. در این تحقیق ۷ طرح اختلاط با نسبت آب به سیمان ۰.۳۶ بررسی شده است که در تمامی طرح­ ها میکروسیلیس به مقدار ۵ درصد وزنی جایگزین سیمان و سرباره به مقدار ۷۱ کیلوگرم در هر ۱ مترمکعب بتن به عنوان فیلر جهت بهبود خواص بتن خودتراکم به کار رفته ­است. خاکستر زباله سوز در ۳ طرح و درصدهای وزنی ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درصد جایگزین ماسه و خاکستر بادی در ۳ طرح و درصدهای وزنی ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ درصد جایگزین سیمان شده است و ۱ طرح هم به عنوان شاهد بدون جایگزینی این مواد در نظرگرفته شده است.این تحقیق دو بخش آزمایشگاهی و نرم افزاری دارد که در بخش انجام آزمایش های بتن خودتراکم تازه خواص بتن از جمله قابلیت عبور، پرکنندگی، روانی، کارایی ، پایداری ، چگالی و در بخش انجام آزمایش های مکانیکی خواص بتن سخت شده از جمله مقاومت فشاری،مقاومت خمشی، مقاومت کششی، جذب آب حجمی، جذب آب موئینه، سرعت پالس صوتی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، نتایج نشان داد همه­ ی طرح­ های اختلاط الزامات و محدوده­ های توصیه شده در استانداردها و مطالعات گذشته را برآورده کرده ­اند و سپس مقایسه­ ی آنها با طرح شاهد صورت گرفت.در بخش نرم افزاری،چرخه­ ی عمر این طرح­ها توسط نرم افزار Green Concrete LCA Tool ارزیابی شد و میزان تاثیرات آن­ها بر تولیدگرمایش جهانی یا به اختصار GWP[۲] ، انرژی مصرفی و تولید پارامترهای آلوده کننده ­ی هوا بررسی شد. نتایج بیانگر آن بود که افزودن خاکستر زباله سوز تا ۵ درصد وزنی ماسه در درازمدت و خاکستر بادی تا ۳۰ درصد وزنی سیمان نسبت به نمونه­ ی شاهد بهینه می ­باشد.همچنین در این تحقیق با افزودن خاکستر زباله­ سوز و خاکستر بادی در هرمقداری میزان تولید CO کاهش می­ یابد. افزودن خاکستر زباله سوز مقدار NOx  ، PM۱۰  و SO۲ تولیدی را کاهش و افزودن خاکستربادی مقدار این پارامترها را افزایش می­ دهد. مقدار تولید سرب و ترکیبات آلی فرار با افزودن خاکستربادی کاهش می ­یابد. همچنین افزودن خاکستر زباله سوز و خاکستر بادی در هر مقداری در فرایند تولید بتن مقدار انرژی مصرفی و مقدار GWP تولیدی را کاهش می ­دهد و اثر مثبت محیط زیستی به دنبال دارد.
 
[۱] Self Compacting concrete
[۲] Global Warming Potential
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 170 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر