گروه مهندسی مکانیک

Dr. Nabiuni
دکتر سید علی اصغر حسینی
دانشیار مهندسی مکانیک
رزومه   رزومه بین‌المللی
دکتر مهدی زمانیان
دانشیار مهندسی مکانیک
رزومه   رزومه بین‌المللی

 
Dr. Tahmaseb
دکتر جواد اکبر دوست
دانشیار مهندسی مکانیک
روزمه   رزومه بین‌المللی

دکتر هادی صبوری
استادیار مهندسی مکانیک
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Nabiuni
دکتر حامی تورجی‌زاده
دانشیار مهندسی مکانیک
رزومه   رزومه‌ بین‌المللی
Dr. Boujar
دکتر علی کیماسی خلجی
دانشیار مهندسی مکانیک
رزومه   رزومه بین المللی
Dr. Tahmaseb
دکتر مریم کرمی
دانشیار مهندسی مکانیک
رزومه   رزومه بین‌المللی

دکتر حسن شکراللهی

دانشیار مهندسی مکانیک
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Nabiuni
دکتر مصطفی اسماعیلی
دانشیار مهندسی مکانیک
رزومه   رزومه بین‌المللی
Dr. Nabiuni
دکتر محمد سعادت بخش
استادیار مهندسی مکانیک
رزومه   رزومه بین‌المللی

دفعات مشاهده: 40742 بار   |   دفعات چاپ: 2176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر