ورود به پنل کاربری

برنامه درسی کارشناسی ارشد مکانیک

وقت چهارم

وقت سوم

وقت دوم

وقت اول

ایام هفته

مبانی مهندسی برق 1

(ناطقی -کارشناسی 94)

 

فارسی

(کارشناسی 95)

ریاضیات پیشرفته 1

(زمانیان-ارشد 95)

مباحث منتخب در ارتعاشات

(حسینی- ارشد 94)

استاتیک

(تورجی زاده- کارشناسی 93)

شیمی

(کارشناسی 95)

دینامیک پیشرفته

(تورجی ارشد 95)

میکروالکترومکانیک

(زمانیان- ارشد 94)

معادلات دیفرانسیل

(کارشناسی 94)

ریاضی مهندسی

(گنجی- کارشناسی 93)

 

دینامیک

(زمانیان کارشناسی 94)

فیزیک 1

(کارشناسی 95)

ریاضی مهندسی

(گنجی- کارشناسی 93)

 

شنبه

دینامیک ماشین

(کیماسی-کارشناسی 93)

ریاضی  عمومی2 (مشترک)

(کارشناسی 94)

میکروالکترومکانیک

(زمانیان- ارشد 94)

ارتعاشات مکانیکی

(حسینی-کارشناسی 93)

ترمودینامیک 1

(کرمی- کارشناسی 93)

فیزیک 2(مشترک)

(کارشناسی 94)

ریاضی عمومی 1

(کارشناسی 95)

 

ریاضیات پیشرفته 1

(زمانیان-ارشد 95)

مباحث منتخب در ارتعاشات

(حسینی- ارشد 94)

مکانیک سیالات 2

(کرمی- کارشناسی 93)

مقاومت مصالح 1

(اکبردوست کارشناسی  94)

 

محیط پیوسته1

(اکبردوست،ارشد 95)

محاسبات عددی

(حسینی کارشناسی 94)

مکانیک سیالات 1

(کرمی- کارشناسی 93)

شیمی

(کارشناسی 95)

یک شنبه

آز مبانی مهندسی برق

مبانی مهندسی برق 1

(ناطقی -کارشناسی 94)

 

جلسه گروه مکانیک

معادلات دیفرانسیل

(کارشناسی 94)

 

 

طراحی اجزا 1

(صبوری کارشناسی 93)

کارگاه ماشین ابزار

(اکبردوست،کارشناسی 94)

آز  فیزیک 2

(کارشناسی 94- گروه فیزیک)

رباتیک (سینماتیک و دینامیک)

(تورجی- ارشد 94)

 

مکانیک ضربه

(صبوری- ارشد 93)

ارتعاشات مکانیکی

(حسینی-کارشناسی 93)

کارگاه ماشین ابزار

(اکبردوست،کارشناسی 94)

آز فیزیک 2

(کارشناسی 94- گروه فیزیک)

ریاضی مهندسی

(سرفراز- کارشناسی 95)

 

دوشنبه

رباتیک (سینماتیک و دینامیک

(تورجی- ارشد 94)

فیزیک 2(مشترک)

(کارشناسی 94)

 

مقاومت مصالح 1

(اکبردوست کارشناسی 94)

مقاومت مصالح 2

(صبوری کارشناسی 93)

 

دینامیک پیشرفته

(تورجی ارشد 95)

سیالات 2

(کرمی- کارشناسی 93)

کارگاه ماشین ابزار

(اکبردوست،کارشناسی 94)

ریاضی  عمومی2 (مشترک(کارشناسی 94)

فیزیک 1

(کارشناسی 95)

 

استاتیک

(تورجی زاده کارشناسی 94)

دینامیک ماشین

(کیماسی-کارشناسی 93)

نقشه کشی صنعتی 2

(جاوید- کارشناسی 93)

فارسی

(کارشناسی 95)

کنترل غیر خطی

(کیماسی ارشد 94)

محیط پیوسته1

(اکبردوست،ارشد 95)

ترمودینامیک 2

(کرمی- کارشناسی 93)

دینامیک

(زمانیان کارشناسی 94(

ریاضی عمومی 1

(کارشناسی 95)

سه شنبه

تئوری ورق و پوسته 1

(شکراللهی، ارشد  94)

ترمودینامیک 2

(کرمی- کارشناسی 93)

زبان خارجی

(کارشناسی 95)

 

تئوری ورق و پوسته 1

(شکراللهی، ارشد  94)

نقشه کشی صنعتی 2

(جاوید- کارشناسی 93)

 

مکانیک ضربه

(صبوری- ارشد 94)

آز دینامیک ماشین

(کیماسی کارشناسی 93)

ترمودینامیک 1

(کرمی- کارشناسی 93)

نقشه کشی صنعتی 1

( شکراللهی - کارشناسی 95)

کنترل غیر خطی

(کیماسی ارشد 94)

طراحی اجزا 1

(صبوری کارشناسی 93)

سیالات 1

(کرمی- کارشناسی 93)

نقشه کشی صنعتی 1

( شکراللهی - کارشناسی 95)

چهار شنبه


دفعات مشاهده: 3193 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر