دانشکده فنی و مهندسی- آمار دانش آموختگان دانشکده فنی و مهندسی
آمار دانش آموختگان دانشکده تا شهریور ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/6 | 
ردیف عنوان تعداد به نفر
 ۱  تعداد کل فارغ التحصیلان دانشکده فنی و مهندسی ۳۵۱۸
 ۲   تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ۱۴۸۳
 ۳ تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی‌ارشد ۱۹۹۶ 
 ۴  تعداد فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی ۳۹ 
 ۵  اسامی فارغ التحصیلان مهندسی برق و کامپیوتر ۱۲۱۶
 ۶  اسامی فارغ التحصیلان مهندسی عمران ۱۱۴۱ 
 ۷   اسامی فارغ التحصیلان مهندسی صنایع ۱۰۰۵ 
 ۸   اسامی فارغ التحصیلان مهندسی مکانیک  ۱۵۶
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.22591.52387.fa
برگشت به اصل مطلب