دانشکده فنی و مهندسی- تماس با ما
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/28 | 
پست الکترونیک:  Khu_Eng_Alumnikhu.ac.ir
شماره تماس:  ۸۸۸۳۰۸۹۱-۰۲۱ ، (۲۶۱۲)۳۴۵۷۹۶۰۰-۰۲۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find-60.22595.52284.fa.html
برگشت به اصل مطلب