دانشکده فنی و مهندسی- تفاهم نامه‌ها
تفاهم نامه های سال ۱۳۹۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال ۱۳۹۶
ردیف طرف دوم واحد پیگیری  
۱ موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق دانشکده فنی و مهندسی دانلود
۲ مرکز نوآوری و شکوفایی توسعه کسب و کار صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانلود
۳ شرکت گاز استان البرز دانشکده فنی و مهندسی دانلود
۴ دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء دانشکده فنی و مهندسی دانلود
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.23006.55165.fa
برگشت به اصل مطلب