دانشکده فنی و مهندسی- تفاهم نامه‌ها
تفاهم‌نامه‌های ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/23 | 
تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال ۱۳۹۷
ردیف طرف دوم واحد پیگیری  
۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز دانشکده فنی و مهندسی دانلود

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.23006.55166.fa
برگشت به اصل مطلب