دانشکده فنی و مهندسی- تفاهم نامه‌ها
تفاهم‌نامه‌های ۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/23 | 

تفاهم نامه های منعقده دانشگاه خوارزمی – سال ۱۳۹۸
ردیف طرف دوم واحد پیگیری
۱ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  دانشکده فنی و مهندسی دانلود
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.23006.55167.fa
برگشت به اصل مطلب