دانشکده فنی و مهندسی- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 
 


 آدرس دبیرخانه: کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
 کدپستی: ۳۷۵۵۱-۳۱۹۷۹
 شماره تماس:  ۳۴۵۷۹۶۰۰(۰۲۶) داخلی ۲۶۱۲
 شماره واتساپ:  
 ایمیل:  hivaselki@khu.ac.ir

 
    
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.26867.63411.fa
برگشت به اصل مطلب