دانشکده فنی و مهندسی- نشست‌های هفته پژوهش و فناوری 1400
نشست‌های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/19 | 
 
   
نشست مجازی دانشگاه خوارزمی و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور  نشست مجازی دانشگاه خوارزمی و شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) 
لینک ورود به جلسه  لینک ورود به جلسه 
   
   
نشست مجازی دانشگاه خوارزمی و شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران نشست مجازی دانشگاه خوارزمی و شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا
لینک ورود به جلسه  
 
لینک ورود به جلسه  
 
   
نشست مجازی دانشگاه خوارزمی و شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر نشست مجازی دانشگاه خوارزمی و شرکت ملی فولاد ایران
لینک ورود به جلسه  لینک ورود به جلسه 
   
   
نشست مجازی دانشگاه خوارزمی و شرکت
مپنا لوکوموتیو
لینک ورود به جلسه 
 

 


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.26892.63568.fa
برگشت به اصل مطلب