دانشکده فنی و مهندسی- ریاست دانشکده
رییس دانشکده فنی و مهندسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر مهدی زمانیان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک
شماره تماس: ۳۴۵۶۹۵۵۵-۹۸۲۶+  ۸۸۸۳۰۸۹۱-۹۸۲۱+
رزومه علمی
رزومه بین المللی
پست الکترونیک: zamaniankhu.ac.ir


  


  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.5952.36349.fa
برگشت به اصل مطلب