دانشکده فنی و مهندسی- آلبوم تصاویر
کنفرانس فرماندهی، کنترل، ارتباطات و کامپیوتر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
کنفرانس فرماندهی، کنترل، ارتباطات و کامپیوتر
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.7078.51420.fa
برگشت به اصل مطلب