دانشکده فنی و مهندسی- معاونت آموزشی
معاون آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر علی اکبر احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی برق _ کنترل
شماره تماس: ۳۴۵۶۹۵۵۵-۹۸۲۶+  ۸۸۸۳۰۸۹۱-۹۸۲۱+
رزومه علمی
رزومه بین المللی
پست الکترونیک: ahmadikhu.ac.ir


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.8009.40245.fa
برگشت به اصل مطلب