دانشکده فنی و مهندسی- معاونت پژوهشی
معاون پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر هادی شهیر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی ژئوتکنیک
شماره تماس: ۳۴۵۶۹۵۵۵-۹۸۲۶+  ۸۸۸۳۰۸۹۱-۹۸۲۱+
رزومه علمی
رزومه بین المللی
پست الکترونیک: shahirkhu.ac.ir


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.8307.38175.fa
برگشت به اصل مطلب