دانشکده فنی و مهندسی- معاونت پژوهشی
معاون پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
دکتر سید امیر اصغری توچائی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی کامپیوتر _ معماری کامپیوتر 
شماره تماس: ۳۴۵۶۹۵۵۵-۹۸۲۶+  ۸۸۸۳۰۸۹۱-۹۸۲۱+
رزومه علمی
رزومه بین المللی
پست الکترونیک: asgharikhu.ac.ir


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.8307.38175.fa
برگشت به اصل مطلب