دانشکده فنی و مهندسی- مدیر گروه مهندسی صنایع
مدیر گروه مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر علی قدرت‌نما
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع
شماره تماس: ۳۴۵۶۹۵۵۵-۹۸۲۶+  ۸۸۸۳۰۸۹۱-۹۸۲۱+
رزومه علمی
رزومه بین المللی
پست الکترونیک: Ghdratnamakhu.ac.ir


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=60.8458.22818.fa
برگشت به اصل مطلب